Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Ασυμβίβαστο ή όχι?

Τελικά είναι η όχι ασυμβίβαστη η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ταυτόχρονα με την άσκηση καθηκόντων Αντιδημάρχου?
Μπορεί Αντιδήμαρχος να υπογράφει και να επιβλέπει κατασκευή οικοδομής για την οποία εκδόθηκε άδεια στις 8/6/2011? Η αίτηση χορήγησης άδειας κατατέθηκε στις 13-12-2010 και εγκρίθηκε στις 8-6-2011.
Προβλέπεται δε ότι την επίβλεψη για όλες τις εργασίες θα έχει ...Αντιδήμαρχος του Δήμου μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό αφού απαγορεύεται από τον "Καλλικράτη"?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...