Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Σοβαρότατο θέμα με τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων...

...απαιτεί απάντηση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Τελικά η ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα, στο δημότη που ψάχνει και θέλει να ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης και ανάληψης δημοτικών δαπανών, να ανακαλύπτει «λαβράκια».
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην υπ. Αριθμ. 21176/10-6-2011 απόφαση του Δημάρχου Μεσολογγίου, (βλέπε εδώ ) , με την οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 162.017,19 ευρώ για τις τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών και δικηγόρου έτους 2011.
Δηλαδή δεσμεύεται με τον καθορισμό του αντίστοιχου κωδικού, το προαναφερόμενο ποσό στο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2011 και αφορά τις αποδοχές μόνο για το έτος 2011 των τριών (3) ειδικών συνεργατών και του Δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία.
Το περίεργο είναι ότι στο ανωτέρω ποσό δεν συνυπολογίζονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές για τις οποίες έχουν εγκριθεί άλλες πιστώσεις ύψους, με την υπ΄αριθμ 21423/14-6-2011 απόφαση, 2.545,15 ευρώ για ταμείο νομικών (πιθανόν η δαπάνη αφορά τον δικηγόρο του Δήμου), (βλέπε εδώ ), και με την υπ. Αριθμ. 21431/14-6-2011 ύψους 17.611,41 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών, (βλέπε εδώ)

Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί τρείς (3) ειδικοί συνεργάτες σύμφωνα με τις υπ. Αριθμ. 16/2011,17/2011 και 62/2011. Δηλαδή επιλέχθηκαν με τον γνωστό τρόπο οι κκ. Πουρνάρας Κωνσταντίνος, Σκορδά -Καψώχα Παναγιώτα και Ρεπάσος Δημήτριος.
Αν όμως κοιτάξουμε τις προαναφερόμενες αποφάσεις, στην 16/2011 που αφορά την κα Σκορδά αναφέρεται επακριβώς: «Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στο ΚΑ 00.6031 συνολικού ποσού 26.200 ? για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της υπό πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτη», στην 17/2011 που αναφέρεται στον κο Πουρνάρα: «Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στον ΚΑ 00.6031 συνολικού ποσού 25.000 ? για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη» και στην 62/2011 απόφαση που αφορά τον κο Ρεπάσο: «Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στον ΚΑ 00.6031 συνολικού ποσού 26.200,00 ? για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη».
Στα ποσά αυτά δεν γνωρίζουμε αν συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των ειδικών συνεργατών. Έτσι αν προσθέσουμε την δαπάνη για τους 3 ειδικούς συνεργάτες φτάνουμε στο ποσό των 77.400 ευρώ, ποσό που αν προσθέσουμε την πάγια αντιμισθία του Δικηγόρου που λογικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 35.000 ευρώ, ετησίως φτάνουμε στα 112.400 ευρώ.
Αν υπολογίσουμε ότι η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη εκκινείται με την δημοσίευση στο ΦΕΚ και τη υπογραφή της σύμβασης και επομένως η υποχρέωση πληρωμής για τον κο Πουρνάρα και την κα Καψώχα ξεκινά περίπου τον Απρίλιο 2011 και τον κο Ρεπάσο στον Ιούλιο του 2011 και λογικά αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Αν λάβουμε υπόψιν ότι η πρόσληψη του κου Ρεπάσου ακυρώθηκε μετά την προσφυγή του κου Πετρονικολού και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία για την πρόσληψη των υπολοίπων δύο (2) συνεργατών που δικαιούται να προσλάβει ο Δήμαρχος, γεννάται σοβαρότατο ζήτημα, για το που θα πάνε τα υπόλοιπα χρήματα που προβλέπονται από την πίστωση η οποία αφορά μόνο το έτος 2011.
Ο κος Δήμαρχος και ο κος Νούλας θα μπορούσαν να μας δώσουν εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα; Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και που θα πάνε τα υπόλοιπα χρήματα;
Τελικά οι αποφάσεις πρόσληψης των Καψώχα και Πουρνάρα μετά την ακύρωση της πρόσληψης Ρεπάσου, είναι σύννομες εφόσον ούτε αυτές έχουν κάποια αιτιολογία;
Πως είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται άτομα που πληρώνονται από την τσέπη των Δημοτών κατά αυτό τον τρόπο;
The Insider 
(πηγή IeraPolis)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...