Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Συμπαραστάτης ...ξανά για το Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου

Επαναλαμβάνεται η διαδικασία επιλογής του ‘’Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης’’ στον Δήμο Μεσολογγίου. Με την υπ. Αριθμ 8/2011 απόφασή της, η ειδική διοικητική επιτροπή του άρθρου 152 του ΚΔΔ έκανε δεκτή την προσφυγή του Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Μιχάλη Πετρονικολού και ακύρωσε την υπ' αριθμ. 17889/777,18587/837,18592/838/30-3-2011 (Α8Α: 4ΑΗΟΟΡ1Φ-ΦΠ απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απορρίφθηκε η από 9-3-2011 προσφυγή του Μιχαήλ Πετρονικολού και επικυρώθηκε η υπ' αριθμ. 59/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αποδεικνύεται πλήρως η παραβίαση της επιταγής του άρθρου 77 § 2 Ν. 3852/2010 περί διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας κατά την διαδικασία επιλογής του ‘’Συμπαραστάτη του Δημότη’’ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου και ως εκ τούτου η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου που επικύρωσε την διαδικασία αναγνωρίζοντάς την ως ατελέσφορη, είναι παράνομη και ακυρωτέα.
Κατά συνέπεια σύμφωνα με την απόφαση: "Το γεγονός, δε, ότι το άρθρο 77 § 2 Ν. 3852/2010 (βλ. και άρθρο 10 § 5 Ν.2690/1999) προβλέπει ότι η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και η προθεσμία αυτή εξέπνευσε την 28η Φεβρουαρίου 2011, ήτοι κατά την ημέρα εκδόσεως της υπ' αριθμ. 59/28-2-2011 αποφάσεως του 8.Σ. του δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου, αφ' ενός μεν, δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος κατά τα προεκτεθέντα αναλυτικώς ανωτέρω, αφ' ετέρου δε, δεν κωλύει το διοικητικό όργανο να επανέλθει και να εκδώσει νέα πράξη εντός νέας αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από της επομένης της περιελεύσεως σε αυτό της ακυρωτικής πράξεως.
" Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι επαναφέρει σε πανελλαδικό επίπεδο την διαδικασία επιλογής ‘’Συμπαραστάτη του Δημότη’’ μιας και ο Καλλικράτης προβλέπει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στους δύο(2) πρώτους μήνες. Μάλιστα, δέκα βουλευτές κατέθεσαν στην βουλή ερώτημα με το οποίο ζητούσαν την τροποποίηση του νόμου διότι υπήρχαν ατέλειες που έθεταν χρονική αρμοδιότητα ολοκλήρωσης στο πρώτο δίμηνο με αποτέλεσμα στο 50% περίπου των Δήμων της χώρας να μην καταστεί δυνατό να εκλεγεί Συμπαραστάτης. Παράλληλα εκτίθεται και ο Δήμος Μεσολογγίου ο οποίος δεν αντιμετώπισε με την δέουσα σοβαρότητα ένα τόσο σημαντικό θεσμό , φέρνοντας την διαδικασία στην εκπνοή της προθεσμίας και διεξάγοντας την ψηφοφορία με απόλυτη προχειρότητα. Ελπίζουμε τουλάχιστον στην επανάληψή της να σεβαστεί τον θεσμό και να προσέλθει στην επιλογή με σοβαρότητα και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Για την ιστορία η απόφαση είναι αναρτητέα στο ‘’διαύγεια’’ και έχει ως εξής http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdik_delponisou_delladas_ioniou/ada/4%CE%91%CE%982%CE%9F%CE%A11%CE%A6-9%CE%99

(πηγή ΙεράΠόλις)

Σχόλιο από Σταλίκι:
ΣΟΚ και ΔΕΟΣ! Ας ελπίσουμε ότι θα αποφύγουμε την παρωδία της προηγούμενης διαδικασίας εκλογής (κύρια υπεύθυνη η Δημοτική Αρχή φυσικά που ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ για δικούς της λόγους) και πως θα υπάρξει η συνεννόηση ώστε να μη χαθεί ο θεσμός....
Μιχάλη, συγχαρητήρια που κυνήγησες το θέμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...