Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, την Τετάρτη 04-05-2011, θα πραγματοποιηθεί ειδική αλλά και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04 – 05 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
 1. Ισολογισμός - απογραφή έναρξης νέου καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος). 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04 – 05 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Σχετικά με εκτροπή του Αχελώου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
 2. Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ιβαριών του δυτικού τμήματος Λ/Θ Μεσολογγίου –Αιτωλικού (Παλαιοπόταμος-Θολή) (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης προστατευτικής μπάρας έμπροσθεν της οικίας Παντ. Τόλια(εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης ολιγόλεπτης στάσης έμπροσθεν Hotel ΑΓΑΠΗ (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα χορήγησης αδείας εισόδου – εξόδου σε πεζόδρομο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μεσολογγίου για εναπόθεση μπαζών από καθαρισμό αυλακιών αποστράγγισης στο χώρο πρώην κτήματος Πετούνη (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 8. Ορισμός υπολόγων για διαχείριση καταβολής προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 9. Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων πρώην Δήμου Οινιαδών από το Τ.Π.& Δ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 5.902,91 € για λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 12. Αποδοχή και κατανομή ποσού από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 13. Αποδοχή και κατανομή ποσού από EUROBANK για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 14. Αποδοχή και κατανομή ποσού από Τράπεζα Κύπρου για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 15. Μεταβολές βεβαιωτικών καταλόγων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 16. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 17. Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπής του Ν.2734/1999 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 18. Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 19. Ορισμός μελών στην επιτροπή διαχείρησης του Τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ιδρύματος Π.Α.Λ.Ι.Σ. (Πολιτιστικής Ανάδειξης Λαμπρών Ιστορικών Συλλογών) (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
 21. Προσαρμογή Τεχνικού προγράμματος έτους 2011 σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 27984/1321/18.4.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
 22. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
 23. Σχετικά με αίτηση της Αφροδ. Μακρή για μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
 24. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. επί της οδού Αγ. Αθανασίου στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...