Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του ΤΕΙ Μεσολογγίου

Σημαντική απόφαση για το νέο σχεδιασμό του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έλαβε στη συνεδρίαση του της Τρίτης το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας σημείωσε ότι «αντιμετωπίζουμε μια δυσάρεστη κατάσταση με διάφορα τμήματα να βρίσκονται σε συνεχώς φθίνουσα πορεία» και ανέφερε ότι συνιστά λανθασμένη προσέγγιση το «πρώτα κλείνω και μετά σχεδιάζω». Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι απαιτούνται «αλλαγές και τομές στη βάση μιας συνολικής προσέγγισης».
Στη συνέχεια και αφού προηγήθηκε εξαντλητική συζήτηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε σε μια απόφαση που αφού σημειώνει την ανάγκη συγκρότησης ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρεί τον ισχυρό πόλο του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα και με βάση της ανάγκες αναδιοργάνωσής του προτείνει τη δημιουργία, με βάση το ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, αναμορφωμένης Σχολής Γεωπονικού χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο εκτίμησε ιδιαίτερα την παρουσία του τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Υδατικής Διαχείρισης που είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, διατηρεί μεγάλη εμπειρία και παράδοση, ενώ επίσης γειτνιάζει και με τις μοναδικές λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να υπάρξουν εισακτέοι σπουδαστές για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 σε όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου αλλά και της Αμαλιάδας προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους μέχρις ότου ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις αναμόρφωσης του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...