Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Οι "ειδικοί συνεργάτες" όπως τους εννοούν στη Ναύπακτο

Οι ειδικοί συνεργάτες δημιουργήθηκαν για να βοηθούν στο έργο τους τις Δημοτικές Αρχές. Αυτό είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης και προέβλεψε ικανό αριθμό ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη.
Έλα όμως που πάντα υπάρχουν τα παραθυράκια (όπως σε κάθε νόμο) και ορισμένοι τα εκμεταλλεύονται υπέρ το δέον...
Είναι γνωστό ότι στο Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου, οι ειδικοί συνεργάτες δεν προσλήφθηκαν με βάση τα προσόντα τους. Φυσικά αναμένονται κι άλλες "αντικειμενικές και με βάση τα ...προσόντα" προσλήψεις που αν συνεχιστεί η ίδια λογική θα γίνουν και αυτές με βάση "γραμμάτια" που εξοφλούνται και υποσχέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Μόνο που όπως έχουμε ξαναπεί οι θέσεις-φιλέτα είναι πλέον λίγες και δυστυχώς κάποιοι ...δεν θα πάρουν! Και ποιος ακούσει μετά τις γκρίνιες και τους "εξαπατημένους (τρομάρα τους!) Μεσολογγίτες"!!!
Δείτε όμως τώρα πως εννοούν οι Ναυπάκτιοι το θεσμό του συνεργάτη: 
Διαθέτουμε 5 θέσεις συνεργατών. Μάλιστα. Σε ποιους τομείς πάσχουμε? Πολεοδομία και Οικονομικά. Θα πάρουμε λοιπόν από 2 συνεργάτες για το συγκεκριμένο αντικείμενο και άλλον ένα για θέματα τύπου.
Είπατε τίποτε?
Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Μπουλές είναι επ. καθηγητής στο ΤΕΙ Καλαμάτας με ειδικότητα σε θέματα αυτοδιοίκησης. Και για να έχετε να συγκρίνετε δείτε στη συνέχεια και το βιογραφικό του:
και θα μου πείτε: ένα βιογραφικό μπορεί να είναι διαβατήριο σωστής διαχείρισης και σωστής διοίκησης? Ή για να το πω αλλιώς, κάποιος με φτωχότερο βιογραφικό δεν θα μπορούσε να διοικήσει? Εννοείται πως δεν παίζει ρόλο μόνο το καλό βιογραφικό αλλά και οι στόχοι και οι προθέσεις του διοικούντος. Και στη δικιά μας περίπτωση η σύγκριση σε όλους τους τομείς είναι συντριπτική!!!
Στην προκήρυξη λοιπόν του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα προσόντα που αναφέρονται στο νόμο του Καλλικράτη (και που για το Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου ...παραβλέφτηκαν... - θυμηθείτε ότι ο συνεργάτης για θέματα ΜΜΕ δεν είναι καν δημοσιογράφος!).
Θα μου πείτε και πάλι: και είσαι σίγουρος ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια? Η απάντηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτε (στις μέρες μας) αλλά και η προηγούμενη θητεία και όσα ανέφερα παραπάνω αποτελούν εγγύηση ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει... Άλλωστε εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Σημασία όμως έχει η πρόθεση της διοίκησης, και στην περίπτωση της Ναυπάκτου δείχνει να έχει τουλάχιστον συγκεκριμένη στόχευση.

Ο "εξωτερικός συνεργάτης"

1 σχόλιο:

Σταλίκι είπε...

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας στη συνέχεια και προσέξτε επίσης ότι δίνεται προθεσμία 10 ημερών και όχι 5 όπως στο Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου:

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

Γνωστοποιεί

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την πλήρωση των ειδικών θέσεων της Κατηγορίας Ειδικών Συνεργατών ως εξής:

Δύο (2) ειδικούς συνεργάτες ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με εμπειρία σε θέματα δημοσίων έργων, Χωροταξίας, Γ.Π.Σ., οικιστικού & ΣΧΟΑΠ.
Δύο (2) ειδικούς συνεργάτες ειδικότητας Οικονομολόγου με εμπειρία σε Οικονομικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Έναν (1) ειδικό συνεργάτη για τα θέματα Τύπου, ενημέρωσης κλπ. με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα διορισμού:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους στα άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007.
β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες θα αναφέρονται στο Δήμαρχο και θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων στα παραπάνω θέματα. Η υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων και λοιπών στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται στο Δημαρχείο του Δήμου Ναυπακτίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, αρμόδια υπάλληλος Κούκουνα Παρασκευή τηλ.26340 27662, τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Μπουλές Ιωάννης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...