Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Διετής η θητεία των Αντιδημάρχων. Οι αρμοδιότητες

Από το γραφείο τύπου του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου ενημερωνόμαστε ότι η θητεία των αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητές τους.
Έτσι με βάση την απόφαση 1/2011, η θητεία είναι διετής και λήγει την 31/12/2012, ορίζονται δε ως αντιδήμαρχοι και περιγράφονται οι αρμοδιότητες για:
1. τον Κοταντάκη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας – Προγραμματισμός – Πολεοδομίας και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
2. τον Νούλα Παναγιώτη ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας – Διοίκησης (εκτός των υπηρεσιών της Ποιότητας Ζωής) και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
3. τον Χονδρό Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητες για θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Καρατσόλη Παντελή κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα  Οινιάδων στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα 
 - Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα 
 - Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα 
 - Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα.
 - Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 - Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Δημοτική Ενότητα
 - Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης     
5. Φούντα Μαρία κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες  :
 - Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα 
 - Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική  ενότητα 
 - Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα 
 - Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα   .
 - Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 - Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Δημοτική Ενότητα
Επίσης ορίζεται ότι:
 - Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 - Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Φούντα Μαρίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρατσόλης Παντελής
 - Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καρατσόλη Παντελή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νούλας Παναγιώτης

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοταντάκης Δημήτριος που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νούλα Παναγιώτη και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Καρατσόλη Παντελή και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Φούντα Μαρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...