Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Μήνυμα του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Πρός
Τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν σχολείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες
Σᾶς καμαρώνουμε, σᾶς χαιρώμαστε σήμερα, καθώς προχωρεῖτε μέ χαρά καί αἰσιοδοξία γιά νά ἀρχίσετε τή φοίτησί σας στά σχολεῖα σας μέ τήν ἔναρξι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.
Ὁ φιλόξενος χῶρος τοῦ σχολείου σας, ἕτοιμος γιά νά σᾶς φιλοξενήση καί οἱ άκούραστοι καί ἐκλεκτοί ἐκπαιδευτικοί σας, τούς ὁποίους συγχαίρω καί εὐχαριστῶ, μέ ἀνοιχτές τίς πνευματικές ἀγκάλες τους, σᾶς περιμένουν γιά νά σᾶς προσφέρουν ὅ,τι καλύτερο, νά σᾶς διδάξουν, νά σᾶς σοφίσουν, νά σᾶς πλουτίσουν τήν ἐπιστημονική σας γνῶσι.
Αὐτή τή στιγμή, ἐπιτρέψτε μου ὡς ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας, πού εἰλικρινά σᾶς ἀγαπᾶ καί προσεύχεται κάθε μέρα γιά σᾶς καί τήν πρόοδό σας, νά σᾶς μιλήσω καί νά σᾶς εὐχηθῶ.
Κι ἐγώ προσωπικά καί οἱ καλοί μας ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι πάντοτε σᾶς παρακολουθοῦν, σᾶς διακονοῦν καί ἀπευθύνουν δεήσεις στόν Κύριο γιά σᾶς, εὐχόμαστε κι ἐφέτος, νά σᾶς χαρίση ὁ αἰώνιος καί πάνσοφος ὁδηγός τῶν νέων, ὁ Θεός μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὑγεία, δύναμι, φωτισμό, εἰρήνη καί χαρά ὥστε ἀνεμπόδιστα καί ἀπρόσκοπτα νά μάθετε καλύτερα τά γράμματά σας, νά γίνετε ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι, ὁλοκληρωμένοι καί νέοι στολισμένοι μέ ἀρετές. Τό γνωρίζω, παιδιά μου, καί τό παρακολουθῶ μέ ἄγρυπνο ἐνδιαφέρον. Σπουδάζετε, κτίζετε τό οἰκοδόμημα τῆς προσωπικότητός σας καί τῆς ζωῆς σας, μέσα σέ ἕνα κόσμο πού μιλάει συνέχεια γιά κρίσι, γιά δυσκολίες, γιά ἐμπόδια, ἀγωνίζεσθε νά ἐπιτύχετε τήν πρόοδο μέσα σέ λόγια καί ἔργα ἀνθρώπων, πού ὑπενθυμίζουν ἀπαισιοδοξία καί ἀποθάρρυνσι.
Πατρικά σᾶς παρακαλῶ μήν ἐπηρεάζεσθε, μήν ἀνησυχεῖτε, μή πτοεῖσθε, μή κλονίζεσθε.
Εἶσθε νέοι μέ ἱκανότητες, μέ δυναμισμό, μέ πίστι, μέ ἐλπίδα, μέ ὑψηλούς ὁραματισμούς. Μπορεῖτε νά νικήσετε καί νά ξεπεράσετε κάθε ἐμπόδιο, νά κτίσετε ἕναν ὡραῖο τέλειο κόσμο, νά χαίρεσθε, νά εὐτυχῆτε.
Τό πιστεύω ὅτι μπορεῖτε, ἀρκεῖ νά ἀφήσετε τά νιάτα σας νά τά φωτίζη, νά τά καθοδηγῆ, νά τά στηρίζη, νά τά παιδαγωγῆ ὁ Πάνσοφος , ὁ Παντοδύναμος Θεός μας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
Ἡ κρίσις αὐτή πού ζοῦμε ἄς μᾶς διδάξει, παιδιά μου. Δημιουργήσαμε τήν κρίσι γιατί ἀρνηθήκαμε τό Χριστό. Ἀφήσαμε τό Χριστό καί ἀκυβέρνητοι, μέ ὁδηγό μόνο τόν ἐγωισμό μας, φθάσαμε σέ αὐτή τήν κατάστασι.
Ἄν μελετήσουμε τήν ἱστορία τῆς πατρίδος μας, θά διαπιστώσουμε ὅτι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ μας περάσαμε πολύ πιό δύσκολες καταστάσεις καί ὅμως σωθήκαμε.
Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μας καί τή θεία Του χάρι, μόνο φωτεινή πορεία, ἐπιτυχία, δημιουργία, χαρά καί εὐτυχία ἔχουν ὁ νέος καί ἡ νέα.
Εὔχομαι αὐτό τό νέο σχολικό ἔτος νά ἀνοίξετε τήν καρδιά σας γιά νά κατοικήση μέσα σας ὁ Χριστός μας. Νά τοῦ δώσετε τή θέλησί σας γιά νά σᾶς ὁδηγήση ἀλάθητα στήν ἀληθινή πρόοδο, στίς νίκες καί τίς ἐπιτυχίες.
Εὔχομαι μέ τήν προσεκτική μελέτη σας, τήν ὑπακοή, τό σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη πρός τούς σεβαστούς ἐκπαιδευτικούς σας, νά γίνετε πρότυπα μαθητῶν καί μαθητριῶν, νά σᾶς χαίρονται οἱ καλοί σας γονεῖς, νά σᾶς χειροκροτοῦμε ὅλοι μας.

Μέ πατρική ἀγάπη

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣΣημείωση από Σταλίκι:
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου της Ι. Μητροπόλεως, ο Σεβασμιώτατος το πρωί της Δευτέρας 12ης Σεπτεμβρίου θα τελέσει την ακολουθία του αγιασμού:
- Στο 2ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και
- Στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 1ο και το 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...