Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Συνέντευξη με τον Δ. Μανωλάτο

Το απόγευµα της Κυριακής των Βαϊων είχαµε µια συνάντηση µε το φίλο και µουσικό Δηµήτρη Μανωλάτο. Ο Δηµήτρης θέλησε να µιλήσει για τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τον ίδιο, τον όµιλο «Ιωσήφ Ρωγών», τα µέλη του οµίλου και τον αρχιµουσικό Χρήστο Βλαχογιάννη. Παρακάτω καταγράφουµε µε την έγκρισή του Δηµήτρη τη συζήτηση που ακολούθησε καθώς την θεωρούµε σηµαντική για τη πληροφόρησή σας.

Τις τελευταίες εβδοµάδες έχετε δηµιουργήσει έναν µουσικό όµιλο. Ποιο ήταν το εφαλτήριο της πράξης αυτής;
Ο κόσµος διψάει για πολιτιστική ανάπτυξη. Μέσα από συζητήσεις και µε την παρότρυνση διαφόρων ανθρώπων οδηγηθήκαµε στην ίδρυση του οµίλου «Ιωσήφ Ρωγών» µη θέλοντας να δηµιουργήσουµε µια ακόµη φιλαρµονική ή να συνδεθούµε µε την δηµοτική. Επιπροσθέτως το δέσιµό µου µε τα παιδιά ήταν τόσο δυνατό που µε δική τους επιλογή και αντιδρώντας, κάποιοι αποφάσισαν να µε ακολουθήσουν θέλοντας να δηµιουργήσουν κάτι νέο. Στόχος µας δεν είναι µόνο η εκµάθηση µουσικής αλλά και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά την ονοµασία θέλαµε να τιµήσουµε έναν άνθρωπο που έχει συµβάλει τα µέγιστα στους αγώνες για την απελευθέρωση της πόλης.

Προς ενηµέρωση των µεσολογγιτών θα ήθελες να µας αναφέρεις ονοµαστικά τα µέλη του οµίλου;
Φυσικά! Μου δίνεται και η ευκαιρία να τους ευχαριστήσω. Αναφέροµαι στους κ.κ. Κ. Ρήγα, Φυτοπούλου Δηµ., Αν. Δηµόπουλο, Ελ. Σκύρλα και κ. Καλαµάκη. Επιπλέον θα ήθελα να πω και ένα µεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που συνεχίζουν να γράφονται στον όµιλο και να µας στηρίζουν.


Ένα ακόµη ζήτηµα που µας απασχολεί είναι πως σας αντιµετωπίζει ο κόσµος και ποιοι σας στηρίζουν οικονοµικά.
Το ένα είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το άλλο αφού ο κόσµος είναι ο υποστηρικτής µας. Έχουµε δεχθεί χορηγίες, δωρεές, οικονοµική βοήθεια από φίλους µου µουσικούς, µέλη του Δ.Σ. καθώς και υποστήριξη των ίδιων των µελών. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ένδειξη συµπαράστασης των πολιτών που έχει αντιληφθεί την προσπάθεια των παιδιών πάνω απ’ όλα και έχει τεράστια ανάγκη για πολιτιστική ανανέωση.

Στην τελευταία του συνέντευξη ο αρχιµουσικός Χρ. Βλαχογιάννης αναφέρθηκε στο πρόσωπό σου αποκαλώντας σε «Δηµητράκη» και χαρακτηρίζοντας την όλη στάση σου, να µην δεχθείς την θέση του βοηθού αρχιµουσικού, υπεροπτική. Τι έχεις να πεις για αυτό;
Όπως αναφέρει και η επιγραφή στην είσοδο της πόλης µας «κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δηµότης Μεσολογγίου» έτσι και ο Χρήστος είναι ελεύθερος να λέει και να πράττει ό,τι θέλει. Ωστόσο το υποκοριστικό «Δηµητράκης» µειώνει τον επαγγελµατισµό µου και την εκπαίδευση που έχω λάβει ως µουσικός. Τέτοιου είδους επικοινωνιακά παιχνίδια µε αφήνουν παγερά αδιάφορο. Δεν θέλω να αποσπώµαι από τους στόχους µου που είναι να διδάσκω µουσική και όχι να απαντάω σε ειρωνικά σχόλια. Θέλω να επικεντρώσω την προσοχή µου στην δουλειά µου στον όµιλο. Όσον αφορά την «υπεροπτική» συµπεριφορά µου ήταν θέµα προτεραιοτήτων. Δεν κοίταξα ποτέ ούτε τις καταστάσεις, ούτε τους ανθρώπους αφ’ υψηλού και φιλοσοφία της ζωής µου είναι η πίστη στα αργά και σταθερά βήµατα. Θα µπορούσα να πω χιλιάδες πράγµατα και να βγάζω αυθαίρετα συµπεράσµατα αλλά δεν έχω µάθει να κατηγορώ ανθρώπους µε τους οποίους είχα ιδιαίτερη σχέση όπως εκείνη ενός µαθητή µε τον καθηγητή του, και πάντα θα σέβοµαι αυτόν τον δεσµό.

Πέρα από τις αναφορές στο πρόσωπό σου αποκάλεσε τους νέους που αποτελούσαν το ενεργό δυναµικό της δηµοτικής φιλαρµονικής «ανάγωγους». Θεωρείς το σχόλιο αυτό ευπρεπές ή θεωρείς ότι µας απαξιώνει αφού είµαστε η νέα γενιά µεσολογγιτών;
Η αλήθεια είναι πώς ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός προσέβαλλε τους µαθητές µου και κατ’ επέκταση εµένα τον ίδιο ως δάσκαλο. Η διδασκαλία της µουσικής δεν συµπεριλαµβάνει µόνο την εκµάθηση µιας παρτιτούρας αλλά και ήθους και κοινωνικής συµπεριφοράς. Πέρα από εµένα, για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης πολλοί ήταν οι γονείς που θέλησαν να καταγγείλουν τον κ. Βλαχογιάννη για την συµπεριφορά του απέναντι στα παιδιά. Με δική µου παρέµβαση τους απέτρεψα από το να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση αφού στόχος µας είναι η δηµιουργία µουσικής και τίποτα άλλο.

Ακούστηκαν επίσης κατηγορίες για την κατάσταση στην οποία παραδώσατε το κτίριο που σας φιλοξενούσε, ενόσω ήσασταν αρχιµουσικός. Ποια η απάντησή σου;
Η συγκεκριµένη κατηγορία είναι αβάσιµη και µπορούν να το επιβεβαιώσουν και τα παιδιά αλλά και ο ίδιος ο Χρήστος καθώς και ο δήµαρχός µας όταν µας επισκέφτηκαν για να µας ανακοινώσουν την επαναφορά του στη θέση του αρχιµουσικού. Αυτή η κατάσταση για την οποία µιλάει ίσχυε όταν παρέλαβα εγώ τη φιλαρµονική. Τις πρώτες µέρες πραγµατοποιήσαµε δύο συνελεύσεις µε τους µαθητές µου, όπου δηµιουργήσαµε πρόγραµµα διδασκαλίας και πρόγραµµα καθαριότητας αν και η καθαριότητα ήταν πέραν των αρµοδιοτήτων των παιδιών. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω αυτό που είχα στα χέρια µου η λέξη που θα χρησιµοποιούσα θα ήταν «αποθήκη».Φανταστείτε ότι τα όργανα ήταν σε τέτοια κατάσταση που χρειάστηκα πολλές βραδιές µε τη βοήθεια των παιδιών για να τα επαναφέρω.

Όπως πληροφορηθήκαµε είχαν πραγµατοποιηθεί όλες οι διαδικασίες για τη συµµετοχή του οµίλου στις Γιορτές. Στις 30 Μαρτίου µάλιστα είχατε πάρει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο του κ. Γιώτη για τη συµµετοχή σας αφού είχατε προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που είχαν επικυρωθεί από το πρωτοδικείο. Ωστόσο, την Πέµπτη - δύο µέρες πριν - λάβατε αρνητική απάντηση. Τι συνέβη;
Θεωρούσαµε την παρουσία µας σίγουρη. Επενδύσαµε σε αυτό πολύ χρόνο, χρήµατα και κόπο αφού τη θεωρούσαµε πολύ σηµαντική στιγµή για την πορεία του οµίλου. Μετά όµως από πιέσεις αποµακρυνθήκαµε από τη ποµπή. Τελευταία εβδοµάδα µας ανακοινώθηκε ότι δεν ήµασταν στις λίστες µε τις φιλαρµονικές. Οι λόγοι που προσκόµισαν ήταν η προχειρότητα του καταστατικού καθώς και η ποιότητα της µουσικής µας χωρίς να έχει καν κριθεί από κάποια επιτροπή ειδικών Μάλιστα δύο µέρες πριν την ποµπή, µας ανακοινώθηκε ότι υπεύθυνος για τις φιλαρµονικές ήταν ο κ. Βλαχογιάννης. Όπως µπορείτε να καταλάβετε η απογοήτευση των παιδιών ήταν τεράστια αφού δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν την δουλειά τους.

Θα ήθελες να ακούσεις µια συγγνώµη από τον κ. Βλαχογιάννη; Και αν σου προτείνονταν µια µελλοντική συνεργασία πώς θα αντιδρούσες;
Για να µιλήσω ειλικρινά δεν µε απασχολεί το θέµα της συγγνώµης, εγώ σπούδασα µουσικός και πρώτο µου µέληµα είναι η µετάδοση της τέχνης µου. Αν ήθελα να κάνω επικοινωνιακά παιχνίδια θα γινόµουν πολιτικός. Με νοιάζει να στέκοµαι δίπλα στα παιδιά και µέσα από αυτά να γίνοµαι καλύτερος. Το πιο σηµαντικό για µένα είναι η ποιότητα της σχέσης µου µε τους µαθητές µου, οι οποίοι είναι όλοι τους εξαιρετικά παιδιά. Υπό τις παρούσες συνθήκες η απάντησή µου σε ενδεχόµενη συνεργασία θα ήταν όχι. Μελλοντικά, αν µου ζητηθεί συνεργασία η απάντησή µου θα εξαρτηθεί από τον τρόπο προσέγγισης και την επικρατούσα κατάσταση.

(πηγή Αιχμή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...