Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Αλλαγή ώρας και αίθουσας για το ΔΣ

Με σημερινό email από το Γραφείο Τύπου του Δήμου πληροφορούμαστε ότι άλλαξε και η ώρα και η αίθουσα για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι τελικά η ώρα θα είναι 11 το πρωί και το συμβούλιο θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της π. Νομαρχίας.
Η αιτία της αλλαγής είναι ότι την ίδια ώρα και ημέρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει το ΔΣ, θα συνεδρίαζε και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Προτιμήθηκε λοιπόν να γίνει η αλλαγή.
Συνεπώς, θα έχουν την ευκαιρία όσοι επιθυμούν να παραβραθούν και στην απογευματινή εκδήλωση της Βυρωνικής Εταιρίας.
Η πρόσκληση και τα θέματα έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28 - 02 - 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
 2. Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 3. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 4. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 5. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" και μεταφορά του προσωπικού (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν.-Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
 6. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου "Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" και μεταφορά αρμοδιοτήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 7. Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 8. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 9. Περί υποβολής αιτήματος στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης για τη διατήρηση ως αυτοτελούς (και μη συγχωνευομένου) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου "Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη" (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
 10. Συγχωνεύσεις δημοτικών ν.π.δ.δ. σε ένα ενιαίο (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 11. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ενιαίου ν.π.δ.δ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 12. Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 13. Καθορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ενιαίας κοινωφελούς Επιχείρησης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του ιδρύματος "Επιμορφωτικό Κέντρο Ευανθίας Καρβέλη" (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
 15. Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στα Νομικά Πρόσωπα και στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).
 16. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν.-Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
 17. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 18. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο της Πόλης ¨έξωθεν της Πύλης¨ (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 19. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αιτωλικού" (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου "Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού" (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Αιτωλικού (νησί)" (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
 23. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για αγορά, ανταλλαγή κλπ. ακινήτων (άρθρο 186,190,191 ΔΚΚ) (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση καθιέρωσης εργασίας όλες τις ημέρες του μήνα για Δημοτική Πινακοθήκη κλπ.. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 25. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαφημιστική καμπάνια για απογραφή πληθυσμού (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση εκδηλώσεων "Μεσολογγίτικο Καρναβάλι 2011" (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
 27. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...